Login
Reg
COMMITTEE
 
Committee
Organizing Committee
Advisory and Scientific
Committee
Organizers
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
 
Honorary Chair :
YUAN, Shouqi
( Jiangsu University )
General Chair :
HE, Zhixia
( Jiangsu University )


Co-Chair :
LI, Liguang
( Tongji University )
 


Members:
CHENG, Xiaobei ( Huazhong University of Science and Technology )
FAN, Liyun ( Harbin Engineering University )
FU, Qingfei ( Beihang University )
HAN, Kai ( Beijing Institute of Technology )
HAN, Yongqiang ( Jilin University )
JIA, Ming ( Dalian University of Technology )
LI, Xuesong ( Shanghai Jiaotong University )
LIU, Haifeng ( Tianjin University )
MA, Xiao ( Tsinghua University )
QIU, Tao ( Beijing University Of Technology )
TANG, Chenglong ( Xi’an Jiaotong University )
WEI, Mingrui ( Wuhan University Of Technology )
YANG, Shunhua ( China Aerodynamics Research and Development Center )
YU, Yusong ( Beijing Jiaotong University )
ZHANG, Peng ( The Hong Kong Polytechnic University )
ZHANG, Qun ( Northwestern Polytechnical University )
 
Copyright © ilassasia2020.ujs.edu.cn
Address: 301,Xuefu Road Zhenjiang, China
Email: ilass@ujs.edu.cn
Local Organizer: Institute for Energy Research,
        :Jiangsu University
Conference Secretariat:
LENG, Xianyin ( Jiangsu University, +86 - 15862938718)
XUAN, Tiemin ( Jiangsu University, +86 - 18752978769)
ZHONG, Wenjun ( Jiangsu University, + 86 - 18796000575)
SI, Zhanbo ( Jiangsu University, +86-18252585072 )